Mitä tarkoittaa Neminne Contradicente (”Nem Con”)

Neminne Contradicente, joka tunnetaan yleisesti nimellä ”Nem Con”, on latinankielinen lause, joka käännetään ”kukaan ei puhu sitä vastaan”. Lakialalla tätä lausetta käytetään osoittamaan yksimielistä sopimusta tai päätöksentekoa. Esimerkiksi tuomaristo voi antaa tuomion nimellä Nem Con, mikä osoittaa, että kaikki valamiehistö hyväksyivät sen ilman erimielisyyttä.

Nem Conia käytetään yleisesti myös parlamentaarisissa menettelyissä, mikä osoittaa ilman vastustusta tai erimielisyyttä tehtyä päätöstä. Tämä voi koskea esityksen hyväksymistä, ehdokkaan valintaa tai päätöslauselman hyväksymistä.

UKK

Mikä on Nem Conin alkuperä?

Lauseen juuret ovat muinaisessa Roomassa, missä sitä käytettiin osoittamaan Rooman senaatin tai kansan yksimielistä päätöstä. Siitä tuli myöhemmin suosittu lause oikeudellisissa ja parlamentaarisissa yhteyksissä englanninkielisissä maissa.

Mikä on Nem Conin merkitys?

Nem Con merkitsee sopimusta ilman vastustusta, jota pidetään vahvana osoituksena konsensuksesta. Sitä käytetään usein oikeudellisissa ja parlamentaarisissa yhteyksissä osoittamaan päätös, jonka kaikki osapuolet ovat harkitseneet ja hyväksyneet.

Mikä on Nem Conin vastakohta?

Nem Conin vastakohta on ”kielteinen mielipide” tai ”eriäinen mielipide”. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa yksi tai useampi osapuoli on eri mieltä äänestyksen tai tuomion päätöksestä tai tuloksesta.

Miten Nem Conia käytetään käytännössä?

Nem Conia käytetään oikeudellisissa ja parlamentaarisissa menettelyissä osoittamaan yksimielistä äänestystä tai päätöksentekoprosessia. Esimerkiksi esitys voidaan hyväksyä Nem Conissa, mikä tarkoittaa, että kaikki läsnä olevat jäsenet hyväksyivät sen ilman vastalausetta. Tätä pidetään usein vahvana konsensuspohjaisen päätöksen indikaattorina.

Mitä muita latinalaisia ​​ilmauksia käytetään laissa ja parlamentaarisissa yhteyksissä?

Muita yleisesti käytettyjä latinalaisia ​​ilmauksia oikeudellisissa ja parlamentaarisissa yhteyksissä ovat ”ex parte”, ”pro bono”, ”sub poena” ja ”sine die”.

Voidaanko Nem Con haastaa tai kumota?

Vaikka Nem Conina tehty päätös voidaan riitauttaa tai kumota, sitä pidetään vahvana osoituksena konsensuksesta ja sopimuksesta. Valittaakseen Nem Con -päätöksen osapuolen on esitettävä todisteet menettelyvirheistä, puolueellisuudesta tai muista merkittävistä syistä päätöksen kumoamiseen.