Mitä tarkoittaa KPI

KPI on lyhenne sanoista Key Performance Indicators. Nämä ovat erityisiä mittareita tai mitattavissa olevia arvoja, joita yritykset käyttävät arvioidakseen, kuinka hyvin ne menestyvät tärkeillä alueilla. KPI:t ovat välttämättömiä liiketoiminnan menestykselle, koska ne auttavat yrityksiä tunnistamaan, mikä toimii hyvin ja mikä vaatii parantamista. Seuraamalla KPI-arvoja säännöllisesti yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia, jotka johtavat kasvuun ja menestykseen.

Esimerkkejä KPI:istä

Yritykset käyttävät monia erilaisia ​​KPI-mittareita suorituskykynsä mittaamiseen. Tässä on muutamia esimerkkejä:

  • Myynnin kasvu: Kuinka paljon tuloja syntyy tietyn ajanjakson aikana.
  • Asiakkaan hankintakustannukset (CAC): Kuinka paljon uuden asiakkaan hankkiminen maksaa.
  • Asiakkaan elinkaariarvo (CLV): Asiakkaan ja yrityksen välisen liikesuhteen aikana kertyneen kokonaistulon kokonaismäärä.
  • Verkkosivuston liikenne: Yrityksen verkkosivuston kävijämäärä.
  • Asiakkaiden säilyttämisprosentti: Niiden asiakkaiden prosenttiosuus, jotka jatkavat liiketoimintaa yrityksen kanssa tietyn ajan.

KPI:iden asettaminen

Ennen KPI:n asettamista on tärkeää tunnistaa liiketoiminnan tavoitteet. Mitkä ovat tavoitteet, jotka haluat saavuttaa? Kun sinulla on nämä tavoitteet mielessä, voit alkaa tunnistaa KPI:t, jotka auttavat sinua mittaamaan edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Valitsemiesi KPI:iden tulee olla tarkkoja, mitattavia ja osuvia liiketoimintatavoitteidesi kannalta. On myös tärkeää seurata KPI:itä säännöllisesti ja tehdä muutoksia tarvittaessa.

UKK

Mitä eroa on KPI:illä ja mittareilla?

Mittarit ovat mitä tahansa mitattavissa olevia arvoja tai tietopisteitä, kun taas KPI:t ovat erityisiä mittareita, jotka valitaan auttamaan yritystä mittaamaan edistymistä kohti tavoitteitaan.

Voivatko KPI:t olla erilaisia ​​eri toimialoilla?

Kyllä, KPI:t voivat vaihdella toimialan ja yrityksen erityistavoitteiden mukaan.

Kuinka usein KPI:t tulisi mitata?

KPI-mittausten tiheys riippuu liiketoiminnasta ja tietystä mitattavasta KPI:stä. Joitakin KPI:itä voidaan seurata päivittäin, kun taas toisia voidaan mitata vain neljännesvuosittain tai vuosittain. On tärkeää laatia säännöllinen KPI-seurannan aikataulu, joka on järkevä yrityksesi kannalta.