Mitä tarkoittaa Ibid. (Ibidem)

Akateeminen kirjoittaminen voi usein sisältää useiden lähteiden viittauksen tukemaan väitteitäsi ja ideoitasi. Sellaisenaan on tärkeää ymmärtää ja käyttää asianmukaisia ​​lyhenteitä, jotta kirjoituksestasi tulee selkeä, ytimekäs ja ammattimainen. Yksi tällainen lyhenne on ”ibid”. tai ”ibidem”.

Mikä on Ibid ja kuinka käytät sitä?

”Ibid.” on lyhenne latinan sanasta ”ibidem”, joka tarkoittaa ”samassa paikassa”. Akateemisessa kirjoituksessa ”ibid.” käytetään viittaamaan samaan lähteeseen, johon viitattiin aiemmin samassa ala- tai loppuviitteessä.

Jos esimerkiksi olet lainannut lausetta kirjasta yhdessä alaviitteessä ja haluat sitten viitata toiseen lauseeseen samasta kirjasta seuraavassa alaviitteessä, voit käyttää sanaa ”ibid”. sen sijaan, että toistaisi kirjan nimeä, tekijää ja julkaisutietoja. Näin:

  • Alaviite 1: John Smith, Suuri Gatsby (New York: Scribner, 1925), 91.
  • Alaviite 2: Ibid., 97.

Tässä esimerkissä ”ibid.” viittaa samaan kirjaan (The Great Gatsby), johon viitattiin edellisessä alaviitteessä, ja sivunumeroa on muutettu vastaamaan uutta lainausta.

Muita yleisiä lyhenteitä akateemisessa kirjoittamisessa

Tässä on joitain muita yleisiä akateemisessa kirjoittamisessa käytettyjä lyhenteitä sekä niitä vastaavia merkityksiä:

  • Op. cit. – ”opere citato”, mikä tarkoittaa ”jo siteeratussa teoksessa”
  • Loc. cit. – ”loco citato”, mikä tarkoittaa ”jo siteeratussa paikassa”
  • Esim – ”exmpli gratia”, mikä tarkoittaa ”esimerkiksi”
  • Eli – ”id est”, mikä tarkoittaa ”se on”
  • Et ai. – ”et alii”, joka tarkoittaa ”ja muita”

On tärkeää pitää mielessä, että vaikka nämä lyhenteet voivat auttaa tekemään kirjoituksestasi tiiviimmän, niitä ei pidä käyttää liikaa tai luottaa niihin liian voimakkaasti.

UKK

K: Voinko käyttää sanaa ”ibid”. eri lähteille, joilla on samanlaiset viittaukset?

V: Ei, ”ibid.” voidaan käyttää vain samalle lähteelle, joka on aiemmin lainattu samassa ala- tai loppuviitteessä. Jos haluat viitata toiseen lähteeseen, jossa on samanlaisia ​​viittaustietoja (kuten toiseen saman tekijän kirjaan), sinun tulee sisällyttää koko lainaus uuteen alaviitteeseen tai loppuviitteeseen.

K: Pitääkö minun käyttää sanaa ”ibid”. aina kun viittaan samaan lähteeseen alaviitteessä tai loppuviitteessä?

V: Ei, sinun ei tarvitse käyttää sanaa ”ibid”. aina kun viittaat samaan lähteeseen. Itse asiassa on usein parempi vaihdella kieltäsi ja välttää toistoa kirjoituksessasi. Kuitenkin ”ibid.” voi olla hyödyllinen tapauksissa, joissa samaan lähteeseen on useita lainauksia lähellä.

K: Pitäisikö minun käyttää lyhenteitä bibliografiassa tai teoksilla, joihin viitataan?

V: Se riippuu käyttämästäsi tyylioppaasta. Jotkut tyylioppaat, kuten APA ja MLA, suosittelevat olemaan käyttämättä lyhenteitä viiteluetteloissa, kun taas toiset, kuten Chicago, sallivat tietyt lyhenteet (kuten ”op. cit.” ja ”et al.”). Muista tutustua alallesi ja oppilaitoksellesi sopivaan tyylioppaaseen.