Mitä tarkoittaa etc. eli et cetera

Et cetera li etc. on latinalainen lause, joka tarkoittaa ”ja muita asioita” tai ”ja niin edelleen”. Sitä käytetään osoittamaan, että muita kohteita tai esimerkkejä on mainittava, mutta niitä ei ole nimenomaisesti nimetty. Kirjallisesti jne. on merkitty kolmella pisteellä (ellipsipisteellä), jotka edustavat keskustelun kohteena olevan sarjan tai luettelon muuta osaa.

Kuinka käyttää etc. Oikein

Etc. käyttö sopii useisiin yhteyksiin, kuten kirjoittamiseen, puhumiseen tai esittämiseen, mutta sitä on käytettävä oikein.

  • Rajoita etc. käyttöä virallisessa tai akateemisessa kirjoittamisessa. Sitä pidetään yleensä sopimattomana käyttää etc. akateemisessa kirjoituksessa, ammatillisissa asiakirjoissa tai muodollisessa kirjeenvaihdossa, koska se antaa vaikutelman liian epämääräisestä tai epätäsmällisestä.
  • Käytä etc. osoittaaksesi esimerkkejä ilman, että sinun tarvitsee luetella niitä kaikkia. Kun kirjoitat tai puhut, käytät etc., voit säästää aikaa luettelemalla vain muutamia esimerkkejä ja jättämällä loput lukijan tai kuuntelijan mielikuvituksen varaan.
  • Älä käytä etc. lopettaaksesi luettelon tai sarjan, jota ei voitu viimeistellä. Jos kirjoitat jotain ja huomaat, että et voi lopettaa luetteloa tai sarjaa, on parempi käyttää ilmaisuja kuten ”ja niin edelleen”, ”ja enemmän” tai ”ja muita”, kuin käyttää etc.
  • Varmista, että konteksti on selkeä. Jos käytät kirjoituksessasi etc., varmista, että on selvää, mihin muihin asioihin viittaat.

UKK aiheesta yms.

1. Onko se etc. vai ect.?

Oikea kirjoitusasu on etc., ei ect. Ect. on virheellinen kirjoitusasu olemattomasta lyhenteestä.

2. Voinko käyttää etc. virallisessa kirjallisuudessa?

Ei yleensä ole suositeltavaa käyttää etc. virallisessa kirjallisuudessa, akateemisissa asiakirjoissa tai ammatillisessa kirjeenvaihdossa. Muodollinen kirjoittaminen vaatii tarkempaa ja selkeämpää kielenkäyttöä.

3. Onko etc. edeltää aina pilkku?

Kyllä, kun lauseessa käytetään etc., sitä edeltää aina pilkku. Pilkku auttaa erottamaan jo mainitut kohteet luettelosta ”ja muista” seuraavista.

4. Voidaanko etc. käyttää lauseen alussa?

Ei etc. ei saa käyttää lauseen alussa. Sitä tulisi käyttää vain silloin, kun on tarkoituksenmukaista merkitä luettelossa tiettyjä, lisäesimerkkejä tai kohteita.

Yhteenvetona etc. voivat olla hyödyllinen lyhenne, kun sitä käytetään oikein epävirallisissa olosuhteissa. On kuitenkin tärkeää välttää sen käyttämistä virallisessa kirjallisuudessa tai kaikissa tilanteissa, jotka vaativat tarkkuutta ja selkeyttä. Muista käyttää sitä aina sopivassa yhteydessä ja varmista, että lukijasi tietää, mihin viittaat.