Mitä tarkoittaa E Contrario

E contrario on latinalainen lause, jota käytetään oikeudessa. Se on oikeudellinen periaate, joka tarkoittaa, että väitteen vastakohta on totta. Toisin sanoen se on eräänlainen oikeudellinen päättely, jossa johtopäätös tehdään nimenomaisen säännön puuttumisen perusteella.

E contrarioa käytetään usein, kun laissa tai säädöksessä on epäselvyyttä. Se sisältää päättelyn, että koska tietty ehto tai kriteerit eivät ole täyttyneet tai sisällytetty, sen täytyy johtua siitä, että päinvastainen ehto on haluttu tulos. Tätä periaatetta käytetään lakien ja säädösten tulkinnassa, ja se on hyödyllinen silloin, kun ei ole selkeää viittausta siitä, mitä lainsäätäjät tarkoittivat.

Esimerkiksi, jos laissa sanotaan, että ”Kaikki ajoneuvot on rekisteröitävä DMV:ssä, mutta poikkeuksia tehdään hyötyajoneuvoille”, e contrario tarkoittaisi, että kaikki ajoneuvot, paitsi hyötyajoneuvot, on rekisteröitävä DMV:ssä.

Oikeudellisessa tulkinnassa e contrario on menetelmä, jolla analysoidaan oikeudellisia tekstejä, selvitetään lain tarkoitus ja täytetään oikeudelliseen kirjoittamiseen jääviä aukkoja.

Kuinka E Contrario soveltuu oikeudelliseen tulkintaan?

E contrario -tulkintaa käytetään yleisesti lain merkityksen tulkinnassa, kun sen sanamuoto on epäselvyyden vuoksi epäselvä tai kun on tarpeen tulkita lain tai lain laatijoiden tarkoitusta.

E contrarioa voidaan soveltaa erityyppisiin lakeihin, kuten perustuslain määräyksiin ja kongressin tai osavaltion lainsäädäntötoimiin.

E contrario -tulkinnassa analysoidaan lain tekstiä ja oletetaan, että jos yksi tosiasia esitetään poikkeuksena, niin myös käänteinen on totta.

Tässä on esimerkki, joka osoittaa kuinka e contrario toimii. Oletetaan, että laki sanoo, että alle 18-vuotias voi saada ajokortin vain, jos hän on saanut diplomin tai GED-todistuksen. E contrario -tulkinta tarkoittaisi, että 18 vuotta täyttäneen ei tarvitse saada tutkintotodistusta tai GED-todistusta saadakseen ajokortin.

UKK

Mikä on e contrario -lausekkeen tarkoitus oikeudessa?

E contrarioa käytetään lain merkityksen tulkitsemiseen, kun sen sanamuoto on epäselvyyden vuoksi epäselvä tai kun on tarpeen tulkita lain tai lain laatijoiden tarkoitusta.

Mitä eroa on e contrario ja expressio unius est exclusio alterius välillä?

Expressio unius est exclusio alterius on oikeudellinen periaate, joka tarkoittaa ”yhden asian ilmaiseminen sulkee pois muut”. Tätä periaatetta käytetään yleisesti säädösten, sopimusten ja sääntöjen tulkinnassa. Expressio unius est exclusio alterius olettaa, että kun laki tai säännös luettelee tietyt tapaukset, se sulkee pois kaiken, mitä ei nimenomaisesti mainita. Toisaalta e contrarioa käytetään tulkitsemaan lakia sen perusteella, mitä ei nimenomaisesti mainita.

Käytetäänkö e contrarioa siviilioikeusjärjestelmissä?

Kyllä, e contrario on laajalti käytetty oikeusperiaate siviilioikeusjärjestelmässä.

Mitä etuja e contrario -tulkinnasta on?

Yksi e contrario -tulkinnan eduista on se, että lain tekstissä oleva säännös voidaan ymmärtää tehokkaasti, vaikka se ei olisikaan selkeästi yksiselitteinen. Tämän tulkintamenetelmän avulla lakiasiantuntijat voivat ratkaista lain sanamuodon epäselvyyksiä ja selventää säännösten epävarmuustekijöitä.