Mitä tarkoittaa WEF

WEF on lyhenne sanoista World Economic Forum. Se on sveitsiläinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka pyrkii parantamaan maailman tilaa ottamalla mukaan liike-elämän, poliittiset, akateemiset ja muut johtajat muokkaamaan globaaleja, alueellisia ja teollisuuden tavoitteita.

Klaus Schwab perusti WEF:n vuonna 1971 voittoa tavoittelemattomana organisaationa. Sen pääkonttori on Kölnissä, Sveitsissä, ja se isännöi vuotuista kokousta Davos-Klostersissa, Sveitsin vuoristokeskuksessa, joka kokoaa yhteen maailman huippujohtajia liike-elämässä, politiikassa ja tiedemaailmassa keskustelemaan tärkeistä globaaleista kysymyksistä.

WEF myös tekee tutkimusta ja järjestää tapahtumia, projekteja ja aloitteita pääpainoalueilleen, joihin kuuluvat, mutta eivät rajoitu:

  • Talouskasvu ja sosiaalinen osallisuus
  • Ympäristö ja luonnonvarojen turvallisuus
  • Globaali terveys
  • Kansainvälinen kauppa ja investoinnit
  • Tekniikka ja innovaatiot

UKK

Mikä on vuosikokous Davos-Klostersissa?

Davos-Klostersin vuosikokous on yksi WEF:n järjestämistä tunnusomaisista tapahtumista. Se kokoaa yhteen politiikan, liike-elämän, korkeakoulujen ja kansalaisyhteiskunnan johtajat keskustelemaan ja keskustelemaan maailman kiireellisimmistä asioista. Se on järjestetty vuosittain vuodesta 1971 lähtien, ja siitä on tullut symboli WEF:n pyrkimyksille tuoda yhteen erilaisia ​​näkökulmia globaalin asialistan muokkaamiseksi.

Miten WEF tekee tutkimusta?

WEF tekee tutkimusta asiantuntijoiden, tutkijoiden ja yhteistyökumppaneidensa kautta ympäri maailmaa. Se tekee myös yhteistyötä johtavien akateemikkojen ja tutkimuslaitosten kanssa tuottaakseen tietopohjaisia ​​oivalluksia, jotka tukevat sen työtä. WEF:n tutkimus julkaistaan ​​raporteissa, valkoisissa kirjoissa ja muissa julkaisuissa.

Mitkä ovat WEF:n tärkeimmät aloitteet?

WEF:llä on useita suuria aloitteita, jotka keskittyvät tiettyihin kysymyksiin tai sektoreihin. Esimerkkejä:

  • Global Shapers Community, joka on nuorten johtajien verkosto ympäri maailmaa, jotka ovat sitoutuneet vaikuttamaan positiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan.
  • Global Future Councils, joka kokoaa yhteen johtavia asiantuntijoita useilta toimialoilta ja sektoreilta kehittämään näkemyksiä ja suosituksia keskeisistä globaaleista haasteista
  • Neljännen teollisen vallankumouksen keskus, joka on vuoropuhelun ja yhteistyön keskus maailmaa muuttavista muutosteknologioista
  • WEF:n Sustainable Development Impact Summit, joka kokoaa yhteen kaikkien alojen johtajat nopeuttamaan edistymistä kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita