Mitä tarkoittaa veto-oikeus

Politiikassa veto-oikeus tarkoittaa yksilön tai ryhmän valtuuksia hylätä toisen tahon tekemä päätös. Hallituksen toimeenpanovalta käyttää usein tätä valtaa estääkseen lainsäädännön hyväksymisen tai estääkseen toiminnan. Veto-oikeuden käyttö voi olla merkittävä työkalu poliitikoille, ja sen toiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä kaikille poliittisesta prosessista kiinnostuneille.

Kuinka Veto toimii?

Kun hallituksen lainsäädäntöelin hyväksyy lakiesityksen, toimeenpanovallan on yleensä allekirjoitettava laki, ennen kuin se voi tulla voimaan. Joissakin tapauksissa toimeenpanoviranomaiset voivat kuitenkin käyttää veto-oikeuttaan lain säätämiseen, mikä käytännössä estää sen muuttumisen laiksi. Veto voidaan ohittaa joissakin tapauksissa, mutta se vaatii kahden kolmasosan enemmistön molemmissa lainsäädäntöelinten kamareissa.

Vaikka tarkka prosessi lakiesityksen veto-oikeudessa voi vaihdella kyseisen hallituksen mukaan, yleisessä prosessissa toimeenpanovalta antaa lausunnon, jossa se ilmoittaa aikomuksestaan ​​estää lainsäädäntöä. Tähän lausuntoon liittyy tyypillisesti veto-oikeuden perustelu tai selitys.

Mitkä ovat esimerkkejä veto-oikeudesta?

Todennäköisesti yksi tunnetuimmista esimerkeistä presidentin veto-oikeudesta on presidentti Harry S. Trumanin veto Taft-Hartley-lakia vastaan ​​vuonna 1947. Kongressin hyväksymä lakiesitys oli suunniteltu rajoittamaan ammattiliittojen valtaa, mutta Truman uskoi sen. oli perustuslain vastainen ja vahingoittaisi työntekijöiden oikeuksia. Trumanin veto-oikeus lakiehdotukseen syrjäytettiin lopulta, mutta tapausta mainitaan usein esimerkkinä presidentin vallasta ja kontrollin ja tasapainon tärkeydestä hallituksessa.

Mikä on veto-oikeuden merkitys politiikantekoon?

Veto-oikeudella voi olla merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Kun toimeenpaneva viranomainen käyttää veto-oikeutta lakiesitykseen, se estää lainsäädännöstä tulemisen laiksi, mikä voi turhauttaa lainsäädäntöelimen aikeet ja estää merkittävien politiikan muutosten tekemisen. Samalla voidaan kuitenkin käyttää veto-oikeutta myös estämään huonon tai perustuslain vastaisen politiikan toteuttaminen.

UKK:

1. Voiko lainsäätäjä ohittaa presidentin veto-oikeuden?

Kyllä, Yhdysvalloissa presidentin veto voidaan ohittaa, jos kaksi kolmasosaa sekä senaatin että edustajainhuoneen jäsenistä äänestää sen puolesta.

2. Kuinka kauan toimeenpanevan elimen on käytettävä veto-oikeutta lakiesitykseen?

Se riippuu kyseisestä hallituksesta, mutta Yhdysvalloissa presidentillä on kymmenen päivää aikaa joko allekirjoittaa laki tai veto-oikeutta. Jos presidentti ei ryhdy toimiin, lakiehdotuksesta tulee automaattisesti kymmenen päivän kuluttua (ei sunnuntaisin).

3. Voiko oikeuslaitos käyttää veto-oikeutta lakiin?

Ei, oikeuslaitoksella ei ole veto-oikeutta lakeja vastaan. He voivat kuitenkin todeta, että laki on perustuslain vastainen, ja määrätä kyseisen lain kumoamisesta riippuen kyseessä olevasta hallituksesta.

4. Voiko kuvernööri käyttää veto-oikeutta lakiesitykseen kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa?

Ei, kaikilla osavaltion kuvernööreillä ei ole veto-oikeutta. Kuvernöörin erityisvaltuudet vaihtelevat kyseessä olevan osavaltion mukaan.

5. Onko veto-oikeus ehdoton?

Ei, veto-oikeus ei ole ehdoton. Joissakin tapauksissa lainsäädäntövalta voi ohittaa veto-oikeuden kahden kolmasosan enemmistöllä, ja oikeuslaitos voi julistaa veto-oikeuden perustuslain vastaiseksi.