Mitä tarkoittaa Quick Ratio

Quick ratio on taloudellinen mittari, joka mittaa yrityksen kykyä maksaa lyhytaikaiset velkasitoumusnsa likvideimmillä varoillaan. Quick ratio, joka tunnetaan myös nimellä happotestisuhde, jättää varaston pois laskelmasta, koska sitä ei pidetä erittäin likvidinä omaisuuseränä. Quick ratio on mittari yrityksen taloudellisesta kunnosta ja maksuvalmiudesta.

Kuinka laskea pikasuhde

Pikasuhteen kaava on:

Quick Ratio = (nykyaikaiset varat – varasto) / lyhytaikaiset velat

On tärkeää huomata, että quick ratio ottaa huomioon vain lyhytaikaiset varat ja velat.

Quick Ration tulkitseminen

Quick ratio ilmaistaan ​​numeroina, ja suurempi luku ilmaisee parempaa asemaa yritykselle. Ihannetapauksessa nopea suhdeluku 1 tai suurempi osoittaa, että yritys voi maksaa lyhytaikaiset velkansa käyttämällä likvideimpiä varojaan myymättä varastoa. Nopea suhde alle 1 voi tarkoittaa, että yrityksellä voi olla vaikeuksia täyttää lyhytaikaisia ​​velvoitteitaan.

On välttämätöntä verrata yrityksen nopeaa suhdetta muihin saman toimialan yrityksiin, koska toimialoilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Korkeampi quick ratio ei aina tarkoita, että yritys olisi vakaampi tai kannattavampi, sillä yrityksellä saattaa olla liikaa käteistä, jota olisi voitu käyttää muualla.

UKK

 1. Mikä on hyvä nopea suhde?

  Hyvän nopean suhteen katsotaan yleensä olevan 1 tai suurempi. Hyvä nopea suhde riippuu kuitenkin toimialasta, ja jotkut toimialat edellyttävät korkeampaa nopeaa suhdetta kuin toiset. Esimerkiksi valmistusyritys saattaa tarvita suuremman suhdeluvun kuin ohjelmistoyritys.

 2. Mitä eroa on quick ration ja nykyisen suhteen välillä?

  Quick ratio ja nykyinen suhde mittaavat molemmat yrityksen likviditeettiä, mutta eroavat kaavaltaan. Current ratio huomioi kaikki vaihtovarat maksuvalmiutta laskettaessa, kun taas quick ratio sisältää vain likvideimpien varojen ja ei sisällä varastoa.

 3. Mitä nopea suhde alle 1 tarkoittaa?

  Nopea suhdeluku alle 1 tarkoittaa, että yritys ei voi maksaa lyhytaikaisia ​​velkojaan likvideimmillä varoillaan myymättä varastoa. Tämä on osoitus siitä, että yhtiöllä saattaa olla vaikeuksia täyttää lyhytaikaisia ​​velvoitteitaan.

 4. Voiko pikasuhde olla suurempi kuin nykyinen suhde?

  Kyllä, quick ratio voi olla suurempi kuin nykyinen suhde, koska quick ratio ottaa huomioon vain likvideimmat varat.