Mitä tarkoittaa jalo eli ”noble”

Termiä jalo käytetään usein kuvaamaan jotakuta, joka on arvokas, kunniallinen ja ansioitunut. Se on erittäin arvostettu termi, joka yhdistetään usein ominaisuuksiin, kuten viisaus, rohkeus ja johtajuus. Mutta mitä termi jalo oikein tarkoittaa, ja miten se on merkittävää nyky-yhteiskunnassa?

Määritelmä

Termi jalo tulee latinan sanasta nobilis, joka tarkoittaa ”tunnetaan, kuuluisaa, arvostettua”. Jaloksi kuvattua henkilöä pidetään usein korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa tai aristokratiaan kuuluvana. Nykyaikana termi on kuitenkin alkanut edustaa yleisempää kunnian, rehellisyyden ja hyveen tunnetta.

Noblen merkitys

Jalouden käsite on ollut tärkeä osa ihmiskunnan historiaa ja kulttuuria vuosisatojen ajan. Se yhdistetään usein ideoihin ritarillisuudesta, kunniasta ja vanhurskaudesta. Monissa kulttuureissa jaloa pidetään toivottavana ominaisuutena, ja niitä, joilla on jaloja ominaisuuksia, arvostetaan usein.

Nykyään jalon käsite on edelleen ajankohtainen nyky-yhteiskunnassa, erityisesti sellaisilla aloilla kuin liike-elämä, politiikka ja johtaminen. Monet ihmiset haluavat tulla nähdyksi jaloina, ja niitä, jotka osoittavat jaloja ominaisuuksia, ihaillaan ja kunnioitetaan usein.

UKK

 • Mitkä ovat esimerkkejä jaloista ominaisuuksista?

  Esimerkkejä jaloista ominaisuuksista ovat rehellisyys, rehellisyys, myötätunto, empatia, rohkeus ja epäitsekkyys.

 • Voidaanko henkilöä, joka ei ole yhteiskunnallisesti korkeatasoinen, pitää jaloina?

  Kyllä, jaloisuus ei välttämättä ole sidottu sosiaaliseen asemaan. Minkä tahansa yhteiskuntaluokan henkilöllä voi olla jaloja ominaisuuksia ja häntä voidaan pitää jaloina.

 • Onko jalo oleminen sama kuin täydellinen?

  Ei, jalo ei tarkoita täydellisyyttä. Vaikka joku, joka on jalo, saattaa pyrkiä tekemään sitä, mikä on oikein ja kunniallista, hän on silti ihminen ja saattaa tehdä virheitä.

 • Voiko joku menettää jalonsa?

  Kyllä, joku, jolla on jaloja ominaisuuksia, voi menettää jalonsa, jos hän käyttäytyy häpeällisesti tai epäeettisesti. Jaloisuus ansaitaan teoilla ja voidaan myös menettää teoilla.