Mitä tarkoittaa In Toto

Oletko koskaan kuullut lausetta ”in toto” ja miettinyt, mitä se tarkoittaa? In toto on latinalainen lause, joka tarkoittaa ”yhteensä” tai ”kokonaisuutena”. Sitä käytetään yleisesti oikeuskielessä, erityisesti kun keskustellaan tapauksesta tai sopimuksesta kokonaisuutena sen sijaan, että se olisi vain yksi osa.

Lisäksi sanaa in toto voidaan käyttää myös ei-juridisissa yhteyksissä kuvaamaan jotain, jota pidetään kokonaisena kokonaisuutena, eikä vain osana sitä. Esimerkiksi työntekijän suoritusarviointi voidaan tehdä kokonaisuutena, mikä tarkoittaa, että tarkastelussa otetaan huomioon kaikki työntekijän työn ja suorituskyvyn näkökohdat, ei vain yksi tai kaksi erityisaluetta.

UKK

Mikä on ilmaisun ”in toto” alkuperä?

Sana ”in toto” tulee latinan kielestä. ”In” tarkoittaa ”in” tai ”in” englanniksi, ja ”toto” tarkoittaa ”kokonaista” tai ”täysin” latinaksi.

Miten sanaa ”in toto” käytetään oikeuskielessä?

Kun laillisesta sopimuksesta tai tapauksesta keskustellaan ”kokonaisuudessaan”, se tarkoittaa, että koko asiakirjaa tai tapausta tarkastellaan kokonaisuutena sen sijaan, että tarkastellaan vain yhtä tiettyä osaa siitä.

Voidaanko ”in toto” käyttää muissa kuin juridisissa yhteyksissä?

Kyllä, in toto voidaan käyttää ei-oikeudellisissa yhteyksissä kuvaamaan jotain, jota pidetään kokonaisena kokonaisuutena, eikä vain osana sitä. Esimerkkejä voivat olla yrityksen talouskirjanpidon kattava katsaus tai kaikkien työpaikan työntekijöiden kysely.

Käytetäänkö ”in toto” yleisesti jokapäiväisessä keskustelussa?

Ei, ”in toto” ei ole yleisesti käytössä jokapäiväisessä keskustelussa. Se on yleensä varattu muodollisempiin tai akateemisiin yhteyksiin, kuten oikeudellisiin asiakirjoihin tai tieteelliseen tutkimukseen.

Mitkä ovat muut lauseet, jotka tarkoittavat samaa kuin ”kokonaan?”

Muita lauseita, jotka tarkoittavat samaa kuin ”kokonaisuudessaan”, ovat ”kokonaisuutena”, ”kokonaisuudessaan” ja ”kokonaisuudessaan”.