Mitä tarkoittaa In Re

In re on latinalainen termi, joka tarkoittaa ”asiassa” tai ”koskee tai siitä”. Sitä käytetään yleisesti oikeudenkäynneissä viittaamaan tapauksiin tai asioihin, jotka koskevat tiettyä aihetta.

Kun tapaukseen tai asiaan viitataan kohdassa, se tarkoittaa, että tuomioistuimen käsiteltävänä oleva asia ei koske ketään tiettyä henkilöä, vaan tiettyä asiaa tai omaisuutta. Toisin sanoen kyseessä ei ole tapaus, joka koskee yksilön oikeuksia tai etuja, vaan se on tapaus, joka vaikuttaa yksilön ja omaisuuden väliseen suhteeseen.

In re:tä käytetään useimmiten tapauksissa, joissa tuomioistuimen on tehtävä päätös tietystä esineestä, kuten patentista tai tavaramerkistä, yleisen edun suojelemiseksi. Sitä käytetään yleisesti myös konkurssitapauksissa, joissa maksukyvyttömän henkilön omaisuus ja omaisuus asetetaan tuomioistuimen määräämän edunvalvojan hallintaan velkojien eduksi.

On tärkeää huomata, että in re ei aina tarkoita, että tuomioistuin ei koske yksilön oikeuksia tai etuja. Joissain tapauksissa sitä voidaan käyttää tiettyyn henkilöön tai yhteisöön liittyen, mutta kuitenkin käsillä oleva asia keskittyy pääasiassa kohteen omaisuuteen.

Esimerkkejä siitä, kuinka In Re:tä käytetään oikeudenkäynneissä

 • Smithin kiinteistöasiassa: Tämä viittaa tapaukseen, jossa tuomioistuimen tehtävänä on jakaa edesmenneen herra Smithin kuolinpesän omaisuus edunsaajien kesken.
 • Doe Corporationissa: Tämä viittaa tapaukseen, jossa tuomioistuimen tehtävänä on määrittää yrityksen tavaramerkin pätevyys.
 • John Doessa: Tämä viittaa tapaukseen, jossa tuomioistuimen tehtävänä on asettaa Mr. Doen omaisuus edunvalvojan hallintaan velkojen maksamiseksi.

How In Re käytetään konkurssitapauksissa

Konkurssitapauksissa tuomioistuin nimeää edunvalvojan valvomaan velallisen ei-vapautettua omaisuutta. Edunvalvoja myy sitten kiinteistön ja käyttää tuotot velallisen velkojien maksamiseen. Tämä prosessi suoritetaan tuomioistuimen valvonnassa, ja sitä kutsutaan ”uudelleen konkurssiin” kuuluvaksi tapaukseksi.

Edunvalvojalla on oikeus myydä velallisen omaisuus ja jakaa tuotto velkojille. Uudelleen konkurssitapauksissa tuomioistuin keskittyy pääasiassa velallisen omaisuuteen ja omaisuuteen, ei velalliseen itseensä yksityishenkilönä.

UKK

 • Käytetäänkö uudelleen vain oikeudenkäynneissä?
 • Kyllä, in re on termi, jota käytetään vain oikeudenkäynneissä.

 • Koskeeko re aina omaisuutta?
 • Ei välttämättä. In re voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa tuomioistuin käsittelee tiettyä asiaa mutta ei omaisuutta.

 • Mitä eroa on re:llä ja in personamilla?
 • In re viittaa tapauksiin, jotka koskevat omaisuutta tai erityisiä asioita, kun taas in personam viittaa tapauksiin, jotka koskevat yksilön oikeuksia tai etuja.

 • Mikä on in re -käytön tarkoitus oikeudenkäynneissä?
 • In re -käytön tarkoitus on osoittaa, että tapaus keskittyy pääasiassa tiettyyn aiheeseen tai omaisuuteen, ei yksittäisiin oikeuksiin tai etuihin.