Mitä tarkoittaa EFSA

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on ensisijainen organisaatio, joka vastaa riippumattomien tieteellisten neuvojen antamisesta elintarviketurvallisuudesta Euroopan unionissa (EU). Vuonna 2002 perustettu EFSA pyrkii varmistamaan, että EU:ssa myytävät elintarvikkeet ovat turvallisia kulutukseen ja ruoan kulutukseen liittyvät riskit minimoidaan. Täällä keskustelemme EFSAn roolista ja sen toiminnasta.

Mitä EFSA tekee?

EFSA arvioi erilaisten elintarvikkeiden, elintarvikelisäaineiden ja rehun lisäaineiden turvallisuutta. He arvioivat myös ruoan ravintoarvoa ja ravinnon altistumista elintarvikkeissa käytetyille aineille. EFSA antaa elintarviketurvallisuusasioissa tieteellistä neuvontaa Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja EU-maiden kansallisille elintarviketurvallisuusviranomaisille. EFSAlla on myös rooli sen varmistamisessa, että elintarvikkeiden merkinnät ja niiden mainonta eivät johda kuluttajia harhaan. He myös tunnistavat esiin nousevia ruokaan liittyviä riskejä, jotta he voivat reagoida nopeasti tapauksiin, jotka voivat aiheuttaa riskin kansanterveydelle.

Miten EFSA toimii?

EFSA:ssa työskentelee noin 500 tutkijaa, johtajaa ja muuta ammattilaista eri puolilta Eurooppaa. Viraston pääkonttori sijaitsee Parmassa, Italiassa. EFSAlla on kahdeksan tieteellistä yksikköä, jotka käsittelevät erilaisia ​​elintarviketurvallisuuden näkökohtia, mukaan lukien: – Eläinten terveys ja hyvinvointi – Biologiset vaarat – Kemialliset vaarat – Elintarvikeketjussa olevat epäpuhtaudet – Rehun lisäaineet ja rehuissa käytettävät tuotteet tai aineet – Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) – Ravitsemus – Torjunta-aineet ja mehiläiset

UKK

Mikä on EFSA:n rooli?

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) vastaa riippumattomien tieteellisten neuvojen antamisesta elintarviketurvallisuudesta Euroopan unionissa, jotta EU:ssa myytävät elintarvikkeet ovat turvallisia kulutukseen.

Miten EFSA toimii?

EFSA:ssa työskentelee noin 500 tutkijaa, johtajaa ja muuta ammattilaista eri puolilta Eurooppaa. Viraston pääkonttori sijaitsee Parmassa, Italiassa. EFSAlla on kahdeksan tieteellistä yksikköä, jotka käsittelevät elintarviketurvallisuuden eri näkökohtia.

Mitä EFSA tekee?

EFSA arvioi erilaisten elintarvikkeiden, elintarvikelisäaineiden ja rehun lisäaineiden turvallisuutta. He arvioivat myös ruoan ravintoarvoa ja ravinnon altistumista elintarvikkeissa käytetyille aineille. EFSA antaa elintarviketurvallisuusasioissa tieteellistä neuvontaa Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja EU-maiden kansallisille elintarviketurvallisuusviranomaisille.

Mikä on EFSA:n maantieteellinen soveltamisala?

EFSA toimii vain Euroopan unionin alueella.

Miten EFSA rahoitetaan?

EFSA saa rahoitusta Euroopan unionin budjetista.

Onko EFSA:lla sääntelyvaltaa?

Ei, EFSA:lla ei ole sääntelyvaltaa. He antavat tieteellistä neuvontaa muille organisaatioille, joilla on valtuudet säännellä elintarviketurvallisuutta.

Johtopäätös

EFSAlla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että EU:ssa kulutetut elintarvikkeet ovat turvallisia kulutukseen. Virasto tarjoaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa elintarviketurvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja seuraa jatkuvasti esiin tulevia kansanterveyteen kohdistuvia riskejä. Viraston seurantatyön seurauksena kuluttajien luottamus ja mielenrauha voivat kasvaa, että heidän ostamansa ja kuluttamansa elintarvikkeet ovat turvallisia kulutukseen.