Mitä tarkoittaa eettisyys

Etiikka on pohjimmiltaan tutkimusala, joka tutkii ihmisen käyttäytymistä ohjaavia periaatteita ja arvoja. Eettiselle käytökselle on ominaista sitoutuminen siihen, mikä on oikein, vaikka se olisi vaikeaa tai epäsuosittua. Nykypäivän monimutkaisessa sosiaalisessa ja liiketoimintaympäristössä etiikasta on tullut yhä tärkeämpää niin yksilöille kuin organisaatioillekin.

Eettiikan merkitys

On monia syitä, miksi on tärkeää olla eettinen nykymaailmassa. Tässä on muutamia houkuttelevimmista:

  • Rakentaa luottamusta: Kun yksilöt ja organisaatiot käyttäytyvät eettisesti, he rakentavat luottamusta sidosryhmien, kuten asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien, kanssa. Tämä luottamus on välttämätöntä pitkän aikavälin menestykselle.
  • Eheyden säilyttäminen: Eettinen käyttäytyminen auttaa yksilöitä ja organisaatioita säilyttämään rehellisyytensä noudattamalla toimintaansa ohjaavia periaatteita ja arvoja.
  • Lakien ja määräysten noudattaminen: Monet lait ja määräykset perustuvat eettisiin periaatteisiin. Käyttäytymällä eettisesti yksilöt ja organisaatiot voivat välttää oikeudellisia ongelmia.
  • Suurempaan hyvään edistäminen: Käyttäytymällä eettisesti yksilöt ja organisaatiot voivat vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan edistämällä suurempaa hyvää.

UKK

Mitkä ovat esimerkkejä eettisestä käytöksestä?
Vastaus:

Joitakin esimerkkejä eettisestä käyttäytymisestä ovat totuuden kertominen, toisten kohtelu kunnioittavasti ja arvokkaasti, sitoumusten kunnioittaminen ja vastuun ottaminen teoistaan.

Mitkä ovat esimerkkejä epäeettisestä käytöksestä?
Vastaus:

Joitakin esimerkkejä epäeettisestä käytöksestä ovat valehteleminen, varastaminen, pettäminen, sitoumusten noudattamatta jättäminen ja kunnian ottaminen jonkun toisen työstä.

Mitä seurauksia epäeettisestä käytöksestä on?
Vastaus:

Epäeettisen toiminnan seurauksia voivat olla oikeudelliset ongelmat, maineen vahingoittaminen, sidosryhmien luottamuksen menetys ja taloudellinen menetys.

Mihin toimiin yksilöt ja organisaatiot voivat ryhtyä edistääkseen eettistä käyttäytymistä?
Vastaus:

Yksilöt ja organisaatiot voivat edistää eettistä käyttäytymistä koskevia toimia, joihin kuuluvat käytännesääntöjen laatiminen, eettisen koulutuksen järjestäminen työntekijöille, yksilöiden saattaminen vastuuseen käyttäytymisestään ja eettisen kulttuurin luominen.