Mitä tarkoittaa ”Catch 22”

”Catch-22” on englannin kielessä yleisesti käytetty lause, joka viittaa paradoksaaliseen tai ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa säännöt tai olosuhteet estävät suotuisan lopputuloksen. Ilmaus tulee alun perin Joseph Hellerin romaanista, joka julkaistiin vuonna 1961.

Kirjassa ”Catch-22” oli sotilasmääräys, jonka mukaan sotilas voidaan vapauttaa tehtävistään vain, jos hänet julistetaan hulluksi. Jokainen sotilas, joka pyysi tulla julistetuksi hulluksi, oli kuitenkin ilmeisen järkevä. Tämä loi tilanteen, jossa ainoa tapa päästä eroon velvollisuudesta oli tulla hulluksi, mutta hulluksi julistamisen pyytäminen tarkoitti, että olit järkeä.

Romaanin julkaisun jälkeen termistä ”Catch-22” on tullut yleinen idiomaattinen ilmaus englannin kielessä ja sitä on käytetty kuvaamaan monia erilaisia ​​tilanteita, joissa henkilö on loukussa paradoksaalisessa tai ristiriitaisessa tilanteessa.

Esimerkkejä Catch-22:sta eri yhteyksissä:

1. Byrokratia

Yleinen esimerkki Catch-22:sta byrokratiassa on se, että työpaikan saamiseen tarvitaan kokemusta, mutta työpaikkaa ei voi saada, koska hänellä ei ole kokemusta.

2. Terveydenhuolto

Catch-22 terveydenhuollossa on silloin, kun henkilö tarvitsee vakuutuksen voidakseen saada lääkehoitoa, mutta hän ei voi saada vakuutusta, koska hänellä on aiempi sairaus.

3. Suhteet

Parisuhteessa Catch-22 voi tapahtua, kun yksi henkilö haluaa viettää enemmän aikaa kumppaninsa kanssa, mutta hänen kumppaninsa tarvitsee aikaa yksin latautuakseen. Mitä enemmän toinen yrittää viettää aikaa toisen kanssa, sitä enemmän toinen tarvitsee tilaa.

4. Oikeusjärjestelmä

Toinen esimerkki Catch-22:sta oikeusjärjestelmässä on se, kun vastaajalla ei ole varaa asianajajaan, mutta häneltä evätään julkinen puolustaja, koska heillä on työpaikka ja hän ansaitsee ”liian paljon” rahaa.

UKK:

K: Mistä ilmaus ”Catch-22” on peräisin?

V: Ilmaus ”Catch-22” sai alkunsa samannimisestä romaanista, jonka kirjoitti Joseph Heller ja julkaistiin vuonna 1961.

K: Mikä Catch-22 on?

V: Catch-22 on paradoksaalinen tai ristiriitainen tilanne, jossa säännöt tai olosuhteet estävät suotuisan lopputuloksen.

K: Voiko Catch-22 esiintyä liiketoiminnassa?

V: Kyllä, Catch-22 voi tapahtua liiketoiminnassa, esimerkiksi silloin, kun yrityksen on laajennettava, mutta sillä ei ole taloudellisia resursseja tehdä niin.

K: Kuinka vältän Catch-22-tilanteen?

V: Joskus on mahdotonta välttää Catch-22:ta, mutta kaikkien vaihtoehtojen tutkiminen ja luovien ratkaisujen löytäminen voi auttaa lieventämään tilannetta.

K: Onko olemassa tapaa voittaa Catch-22?

V: Saattaa olla mahdollista voittaa Catch-22 hakemalla ohjausta mentorilta tai ammattilaiselta, joka voi tarjota toisenlaisen näkökulman ja tarjota vaihtoehtoisia polkuja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Catch-22 on paradoksaalinen tai ristiriitainen tilanne, joka voi esiintyä eri yhteyksissä, kuten byrokratiassa, terveydenhuollossa, ihmissuhteissa ja oikeusjärjestelmässä. Catch-22:ta voidaan yrittää välttää tai voittaa, mutta joskus paras tapa on löytää luovia ratkaisuja ja hakea ohjausta muilta.