Mitä tarkoittaa bolshevik

Termi bolshevik tulee venäjän sanasta ”bol’shinstvo”, joka tarkoittaa ”enemmistöä”. Bolshevikit olivat Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen (RSDLP) ryhmittymä, joka tuli valtaan Venäjän vallankumouksen aikana vuonna 1917. Vladimir Leninin johtamana he muodostivat Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja toteuttivat sosialistista politiikkaa luokittoman yhteiskunnan luomiseksi. .

Bolshevikkipuolueen historia

RSDLP:n bolshevikkiryhmä perustettiin vuonna 1903 vastauksena Leninin ja puolueen toisen johtajan Julius Martovin välisiin ideologisiin erimielisyyksiin. Martov uskoi demokraattisempaan lähestymistapaan vallankumoukseen, kun taas Lenin kannatti ammattivallankumouksellisten etujoukkoa tiennäyttäjänä.

Ensimmäisen maailmansodan aikana bolshevikit vastustivat Venäjän osallistumista ja vaativat sodan lopettamista. Helmikuussa 1917 he auttoivat kaatamaan tsaarin hallituksen ja perustivat väliaikaisen hallituksen. Tämä hallitus oli kuitenkin lyhytikäinen, ja toinen vallankumous saman vuoden lokakuussa toi bolshevikit valtaan.

Leninin johdolla muodostettiin Neuvostoliiton kommunistinen puolue vuonna 1918. Puolue toteutti luokkittoman yhteiskunnan luomiseen tähtäävää politiikkaa, johon sisältyi teollisuuden kansallistaminen ja maan uudelleenjako. Tämä politiikka johti kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja nälänhätään koko Neuvostoliitossa.

Bolshevikkipuolueen ideologia

Bolshevikit olivat sitoutuneet marxilaisuuden ideologiaan, joka vaati yksityisomaisuuden lakkauttamista ja luokittoman yhteiskunnan perustamista. Lenin laajensi marxilaista teoriaa väittäen, että ammattivallankumouksellisten etujoukko oli välttämätön proletariaatin johtamiseksi vallankumoukseen.

Lenin uskoi myös, että valtio lopulta kuihtuisi, kun se muuttui tarpeettomaksi luokkattomassa yhteiskunnassa. Hän kuitenkin myönsi, että lyhyellä aikavälillä valtion olisi silti murskattava sosialismin vastustus ja suojeltava vallankumousta.

UKK

Mitä eroa on bolshevikeilla ja kommunisteilla?

Bolshevikit olivat Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen ryhmittymä, joka tuli valtaan Venäjän vallankumouksen aikana ja muodosti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen. Kommunismi viittaa poliittiseen ideologiaan, jonka tavoitteena on luoda luokkiton yhteiskunta, jossa kaikki omaisuus on kollektiivisesti yhteisön omistuksessa ja hallinnassa.

Totesivatko bolshevikit poliittista sortotoimia?

Kyllä, bolshevikit harjoittivat poliittista sortoa niitä vastaan, jotka vastustivat heidän politiikkaansa. Tähän sisältyi punainen terrori, väkivallan ja sorron aika, jonka tarkoituksena oli tukahduttaa vastavallankumoukselliset voimat.

Mikä oli bolshevikkien ideologian vaikutus maailmanhistoriaan?

Bolshevikkien ideologialla oli merkittävä vaikutus maailmanhistoriaan erityisesti 1900-luvulla. Neuvostoliitosta tuli vahva voima globaalissa politiikassa, ja kommunismin leviäminen johti lukuisiin vallankumouksiin ja kapinoihin ympäri maailmaa. Neuvostoliiton politiikka johti kuitenkin myös taloudellisiin vaikeuksiin ja poliittiseen sortotoimiin, mikä sai monet kyseenalaistamaan kommunismin elinkelpoisuuden poliittisena järjestelmänä.