Mitä tarkoittaa barofobia

Barofobia on painovoiman pelko. Se on ahdistuneisuushäiriö, joka vaikuttaa ihmisiin, jotka pelkäävät joutuvansa vetäytymään alas maahan. Pelon voi laukaista erilaiset tilanteet, kuten korkealla oleminen tai epävakaus jaloilleen.

Mitkä ovat barofobian oireet?

Barofobian oireita ovat:

  • Ahdistuneisuus ja paniikkikohtaukset painovoimaan liittyvissä tilanteissa
  • Fyysiset oireet, kuten hikoilu, vapina ja huimaus
  • Vältä käyttäytymistä, kuten korkeiden paikkojen ja korkeuksiin liittyvien toimintojen välttämistä

Mikä aiheuttaa barofobiaa?

Barofobian tarkkaa syytä ei tunneta, mutta sen uskotaan liittyvän menneisiin traumaattisiin kokemuksiin. Esimerkiksi henkilö, joka on aiemmin pudonnut tikkailta tai korkealta, saattaa aiheuttaa painovoiman pelkoa.

Miten barofobiaa hoidetaan?

Barofobiaa voidaan hoitaa useilla menetelmillä, mukaan lukien:

  • Kognitiivinen-käyttäytymisterapia (CBT), joka sisältää painovoimaan liittyvien negatiivisten ajatusten ja käyttäytymisen muuttamisen
  • Altistusterapia, johon kuuluu potilaan asteittainen altistaminen tilanteille, jotka laukaisevat hänen pelkonsa painovoiman suhteen, tarkoituksena vähentää hänen herkkyyttään
  • Lääkkeet, kuten ahdistuneisuuslääkkeet ja masennuslääkkeet

UKK

Mitä eroa on barofobian ja akrofobian välillä?

Barofobia on painovoiman pelko, kun taas akrofobia on korkeuksien pelko. Vaikka nämä kaksi liittyvät toisiinsa, ne eivät ole sama häiriö.

Voiko barofobiaa parantaa?

Barofobiaa voidaan hoitaa menestyksekkäästi terapialla ja lääkkeillä, mutta parannuskeinoa ei tunneta.