Mitä tarkoittaa arvonlisävero eli ALV

Arvonlisävero eli ALV on vero, joka lisätään tavaroiden ja palvelujen hintaan ilmoittamaan ostohintaan sisältyvän veron määrä. Se on kulutusvero, jonka maksaa loppukuluttaja, vaikka sen perivät ja maksavat välittäjinä toimivat yritykset. ALV on merkittävä tulonlähde hallituksille ympäri maailmaa, ja sitä käytetään julkisten palvelujen, infrastruktuurin ja sosiaalisten ohjelmien rahoittamiseen.

Miten ALV toimii?

Arvonlisäveroa kannetaan toimitusketjun jokaisessa vaiheessa raaka-aineista lopputuotteeseen tai palveluun. Toimitusketjun jokaisessa vaiheessa yritys lisää prosenttiosuuden tuotteeseen tai palveluun lisäämänsä arvosta valtion asettaman arvonlisäverokannan perusteella. Tätä prosessia kutsutaan ”panosten veron vähennykseksi”, jossa yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta tavarantoimittajille, tavarantoimittajille ja muille maksetuista arvonlisäveroista. Yritys perii sitten asiakkaalta arvonlisäveron lopullisessa liiketoimessa, ja tämä summa siirretään sitten valtiolle.

Mitä hyötyä arvonlisäverosta on?

Arvonlisävero on helppo kerätä ja vähentää veronkierron mahdollisuuksia, sillä jokainen toimitusketjuun osallistuva yritys on velvollinen maksamaan arvonlisäveron. Lisäksi se on progressiivinen vero, koska sitä kannetaan suhteessa arvonlisäykseen kussakin tuotantovaiheessa ja kustannustaakka jakautuu tasaisesti taloudesta hyötyvien henkilöiden ja yritysten kesken. ALV tarjoaa myös kestävän tulolähteen hallituksille erityisesti talouden taantuman aikana, mikä auttaa ylläpitämään julkisia palveluja ja olennaista infrastruktuuria.

Mitkä ovat eri arvonlisäverotyypit?

ALV-tyyppejä on erilaisia, yleisimmät ovat:

  • Vakiokanta ALV: Tämä on vakio- tai päähinta, jota sovelletaan useimpiin tuotteisiin ja palveluihin maassa.
  • Alennettu ALV: Tämä on alennettu verokanta, jota sovelletaan tiettyihin välttämättöminä tai tarpeellisina pidettyihin tavaroihin ja palveluihin.
  • ALV nolla: Tämä on 0 %, jota sovelletaan joihinkin tuotteisiin ja palveluihin, kuten osaan vientituotteista.

UKK

Mitä eroa on arvonlisäveron ja myyntiveron välillä?

ALV ja liikevaihtovero ovat molemmat kulutusveroja. Suurin ero näiden kahden välillä on tapa, jolla ne kerätään. Arvonlisävero kerätään toimitusketjun jokaisessa vaiheessa, kun taas liikevaihtovero peritään vasta loppumyynnissä asiakkaalle.

Kuka maksaa arvonlisäveron?

ALV:n maksaa loppukuluttaja, mutta sen keräävät ja maksavat välittäjinä toimivat yritykset. Jokainen toimitusketjuun osallistuva yritys maksaa arvonlisäveron, mutta arvonlisäveron lopulliset kustannukset maksaa loppukuluttaja.

Mikä on ALV-raja?

Arvonlisäverokynnys on vuosiliikevaihto, jolla yrityksen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Kynnys vaihtelee maittain, ja se perustuu yleensä vuosittaisen myyntiliikevaihdon määrään.

Voiko yritys vaatia arvonlisäveron takaisin?

Kyllä, yritys voi hakea takaisin arvonlisäveron, jonka se on maksanut tekemistään ostoista. Tätä kutsutaan ”panosten verovähennykseksi”.

Onko arvonlisävero palautettavissa turisteilta?

Kyllä, useimmat maat tarjoavat ALV-palautuksia turisteille, jotka ostavat tavaroita ja palveluita maassa. Hyvityksen hakemisprosessi vaihtelee maittain, ja matkailijoiden on todistettava, että he eivät asu maassa ja että he lähtevät maasta ostettujen tavaroiden mukana.