Mitä tarkoittaa Shire eli Kontu

Sana ”shire” tulee vanhan englannin sanasta ”scir”, joka tarkoittaa hallintoaluetta tai maakuntaa. Keskiaikaisessa Englannissa shire oli maantieteellinen ja hallinnollinen alue, joka oli samanlainen kuin nykyajan kreivikunta. Shire-järjestelmä perustettiin 800-luvulla Alfred Suuren hallituskaudella, ja se toimi tapana järjestää alueita, kerätä veroja ja ylläpitää lakia ja järjestystä.

Shiresillä oli omia vaaleilla valittuja virkamiehiä, kuten sheriffejä, jotka olivat vastuussa lain täytäntöönpanosta ja verojen keräämisestä kuninkaan puolesta. Shire-järjestelmä oli tärkeä osa keskiaikaista feodaalijärjestelmää, joka perustui herrojen ja vasallien hierarkiaan ja auttoi luomaan valtatasapainon kuninkaan ja hänen aatelistensa välille.

Shiret olivat tärkeitä myös englannin kielen kehityksessä, koska niistä syntyi monia alueellisia murteita ja paikannimiä. Shire-järjestelmä pysyi voimassa 1800-luvulle asti, jolloin sen tilalle tuli maakuntavaltuusto.

UKK

Mitä eroa on läänillä ja läänillä?

Nykyaikana termejä ”shire” ja ”county” käytetään usein vaihtokelpoisina, mutta historiallisesti niissä oli joitain eroja. Shires perustettiin alun perin hallinnollisiksi alueiksi anglosaksisessa Englannissa, kun taas kreivikunnat perustivat normannit normanien valloituksen jälkeen vuonna 1066. Shires jaettiin satoihin, kun taas kreivikunnat jaettiin seurakuntiin. Ajan mittaan erot läänien ja läänien välillä kuitenkin vähenivät.

Miten maakuntia hallittiin?

Jokaisella maakunnalla oli sheriffi, joka oli vastuussa lain täytäntöönpanosta ja verojen keräämisestä kuninkaan puolesta. Sheriffin lisäksi paikalla oli muita vaaleilla valittuja virkamiehiä, kuten kuolemansyyntutkijat, jotka vastasivat kuolemantapausten tutkimisesta, ja rauhantuomarit, jotka olivat vastuussa lain ja järjestyksen ylläpitämisestä alueella.

Mikä on shire-järjestelmän merkitys keskiaikaisessa feodaalijärjestelmässä?

Shire-järjestelmä oli tärkeä osa keskiaikaista feodaalijärjestelmää, joka perustui herrojen ja vasallien hierarkiaan. Shire-järjestelmä auttoi luomaan valtatasapainon kuninkaan ja hänen aatelistensa välille tarjoamalla hallintojärjestelmän, joka antoi kuninkaalle mahdollisuuden hallita valtakuntaansa samalla kun aateliset saivat käyttää jonkinasteista autonomiaa.

Mikä on shire-järjestelmän perintö nykyaikana?

Vaikka shire-järjestelmä korvattiin maakuntaneuvostoilla 1800-luvulla, se on edelleen tärkeä osa Englannin historiaa ja kulttuuria. Monet paikannimet, kuten Worcestershire, ovat peräisin historiallisten alueiden nimistä. Shire-järjestelmä synnytti myös monia alueellisia murteita ja kulttuuriperinteitä, joita juhlitaan edelleen.