Mitä tarkoittaa Anno Domini

Anno Domini tai AD on latinaa ja tarkoittaa ”Herramme vuotta”. Sitä käytetään viittaamaan Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeisiin vuosiin. Hänen syntymävuotensa katsotaan vuodeksi 1 jKr, ja sitä edeltäneitä vuosia kutsutaan eKr. (Ennen Kristusta).

Jeesuksen Kristuksen syntymään perustuvan vuosien laskentajärjestelmän esitteli ensimmäisen kerran 600-luvulla munkki nimeltä Dionysius Exiguus. Häntä pyydettiin keksimään tapa luoda yhtenäinen treffijärjestelmä kristilliselle kirkolle. Hän päätti aloittaa kalenterin Kristuksen syntymävuodella, ja lopulta järjestelmä otettiin laajalti käyttöön kaikkialla Euroopassa.

Nykyään AD-järjestelmää käytetään yleisesti kaikkialla maailmassa tapana asettaa kronologinen järjestys ja erottaa selkeästi historialliset tapahtumat, jotka tapahtuivat ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää ja sen jälkeen. Sitä käytetään myös monissa oikeudellisissa asiakirjoissa, virallisissa hallituksen asiakirjoissa ja historiallisissa teksteissä.

UKK

Mitä eroa on AD:n ja CE:n välillä?

CE tarkoittaa ”Common Era” ja on vaihtoehto perinteisesti käytetylle AD:lle. CE:tä käyttävät ne, jotka haluavat olla osallistavampia ja ei-uskonnollisia. Sekä AD:ta että CE:tä käytetään viittaamaan samaan vuosisarjaan.

Miksi jotkut ihmiset käyttävät edelleen BC:tä BCE:n sijasta?

Jotkut ihmiset käyttävät mieluummin BC:tä (ennen Kristusta) BCE:n (ennen yleistä aikakautta) sijaan, koska he ajattelevat, että BCE:n käyttäminen yrittää välttää viittaamasta Kristukseen, mikä on vastoin heidän uskomuksiaan.

Minä vuonna Jeesus Kristus oikeastaan ​​syntyi?

Jeesuksen Kristuksen tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä, ja tutkijat sijoittavat hänen syntymänsä ajanjaksolle 6–4 eKr.

Käyttävätkö kaikki kulttuurit AD/BC-treffijärjestelmää?

Ei, monissa kulttuureissa on omat treffijärjestelmänsä. Esimerkiksi kiinalaiset käyttävät päivämääräjärjestelmää, joka perustuu tiettyjen keisarien hallituskausiin, kun taas islamilainen kalenteri perustuu profeetta Muhammedin Hijran (muutto) vuoteen Mekasta Medinaan.