Mitä tarkoittaa Post Script (PS)

Post Script (PS) on tärkeä osa kirjallista kirjeenvaihtoa, joka jää usein huomiotta. Se on lyhyt muistiinpano tai viesti, joka lisätään kirjeen tai sähköpostin pääosan jälkeen ja jota käytetään välittämään lisätietoa, jonka kirjoittaja on saattanut unohtaa tai unohtaa sisällyttää pääviestiin.

Post Scriptin merkitystä kirjallisessa kirjeenvaihdossa ei voi yliarvioida. Se palvelee useita toimintoja, mukaan lukien:

  • Tärkeän tiedon korostaminen: PS:n avulla voidaan korostaa tärkeitä tietoja, jotka kirjoittaja haluaa vastaanottajan muistavan tai ryhtyvän toimiin.
  • Lisätietojen antaminen: PS:n avulla voidaan antaa lisätietoa, joka ei sisältynyt pääviestiin, tai selventää mahdollisesti syntynyttä sekaannusta.
  • Kiitollisuuden ilmaiseminen: PS:tä voidaan käyttää ilmaisemaan kiitollisuutta tai arvostusta vastaanottajalle.
  • Persoonallisen kosketuksen luominen: PS:llä voidaan luoda henkilökohtainen kosketus kirjeeseen tai sähköpostiin. Se osoittaa, että kirjoittaja on käyttänyt aikaa henkilökohtaisen huomautuksen lisäämiseen, mikä voi saada vastaanottajan tuntemaan itsensä erityiseksi.

UKK

Mikä on oikea muoto PS:lle?

PS:n muoto on seuraava:

  • Aloita ”PS” tai ”PS” ja kaksoispiste.
  • Kirjoita viesti erilliseen kappaleeseen, allekirjoituksen alle ja ennen kirjoittajan nimeä.

Pitääkö jokaiseen kirjeeseen/sähköpostiin lisätä PS?

Ei, jokaiseen kirjeeseen tai sähköpostiin ei tarvitse sisällyttää PS:ää. On kuitenkin hyvä käytäntö käyttää PS:ää tilanteen niin vaatiessa, esimerkiksi kun halutaan korostaa tärkeää tietoa tai ilmaista kiitollisuutta.

Voiko sähköpostiin lisätä PS:n?

Kyllä, PS voidaan lisätä sähköpostiin. Noudata samaa muotoa kuin kirjeessä ja lisää PS allekirjoituksesi alle.

Voiko PS:ää käyttää liikekirjeenvaihdossa?

Kyllä, PS:tä voidaan käyttää liikekirjeenvaihdossa. Sitä voidaan käyttää korostamaan tärkeitä tietoja tai ilmaisemaan kiitollisuutta asiakkaille tai asiakkaille.

Pitäisikö virallisessa kirjeessä käyttää PS:ää?

Se riippuu tilanteesta. Joissakin tapauksissa PS:tä voidaan käyttää korostamaan tärkeää tietoa tai ilmaisemaan kiitollisuutta. Jos kirje on kuitenkin erittäin muodollinen, PS:tä voidaan pitää sopimattomana.